SEDRA-XP ADVERTISING SRL, o societate comerciala cu sediul in Str. Preot Goglea, nr. 11, Valea Voievozilor, Jud. Dambovita, punct de lucru strada Ciobanasului, nr. 20, Sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J15/502/2012, CUI RO30448147(”SEDRA-XP ADVERTISING”) a elaborat aceasta politica de prelucrare a datelor cu caracter personal (“Politica”) pentru a va informa cu privire la conditiile in care colectam, procesam, utilizam si protejam datele dvs. cu caracter personal ("Date cu caracter personal").

Confidentialitatea datelor dvs. este unul dintre angajamentele noastre fundamentale si, prin urmare, ne asiguram ca prelucrarea datelor dvs. are loc in deplina conformitate cu principiile enuntate in legislatia aplicabila, inclusiv dar fara limitare la Regulamentului general privind protectia datelor. 679/2016(“GDPR”).

Prezenta Politica are scopul de a va informa pe dvs., in calitate de persoana vizata, despre modalitatea in care SEDRA-XP ADVERTISING SRL, in calitate de operator de Date cu caracter personal, actioneaza in relatia cu dvs. in cadrul accesului si utilizarii website-ului, www.sedra.ro, (”Site-ul”), precum si cu privire la canalele de comunicare prin care puteti intra in legatura cu noi pentru raportarea oricarei abateri de la Politica sau daca aveti  intrebari.

Va rugam sa cititi cu atentie aceasta Politica, intrucat, prin acceptarea acesteia, sunteti de acord cu toate clauzele indicate mai jos.

Nu aveti o obligatie de a ne furniza datele dvs. cu caracter personal mentionate in acest document. Cu toate acestea, in anumite situatii, daca nu ne oferiti datele mentionate in aceasta nota de informare nu va fi posibil pentru noi sa va prestam serviciile pe care ni le solicitati. In cazul in care nu sunteti de acord cu prezentele conditii de utilizare, va rugam sa nu continuati utilizarea serviciilor noastre.

Subliniem ca prevederile acestei Politici au rol pur informativ si nu afecteaza drepturile pe care vi le ofera legislatia.

 1.      Ce date cu caracter personal prelucram?

Datele cu caracter personal referitoare la dvs. si pe care noi le vom prelucra sunt datele obtinute direct de la dvs. (in momentul inregistrarii unei comenzi pe Site).

Aceste Date cu caracter personal pot include urmatoarele categorii de date: detalii personale precum: nume; prenume; numar de telefon, adresa e-mail; detalii suplimentare necesare procesarii unei comenzi si facturarii (date de facturare, adresa).

 1.      Cum obtinem datele dvs.?

Cele mai multe informatii le obtinem direct de la dvs., pe durata accesarii serviciilor.

De asemenea, in anumite cazuri, putem primi Datele dvs. cu caracter personal de la partenerii nostri (de exemplu, cu ocazia efectuarii unor campanii promotionale).

 1.      In ce scop colectam datele dvs.?

Utilizam datele colectate la punctul 2 pentru:

3.1.    Desfasurarea relatiei contractuale dintre noi si dvs.

Scop: preluarea si procesarea comenzilor; solutionarea sesizarilor dvs.; facturare.

Durata prelucrarii: datele vor fi stocate pe perioada de 3 ani, calculata de la data incetarii calitatii de utilizator.

3.2.    Analize si statistici privind utilizarea produselor noastre

Scop: optimizarea produselor noastre in vedere imbunatatirii satisfactiei clientilor, beneficiarilor si partenerilor nostri, imbunatatirea produselor si a serviciilor, identificarea potentialelor probleme cu privire la serviciile noastre existente in vederea imbunatatirii acestora.

Durata prelucrarii: datele tale vor fi stocate pe perioada de pana la 5 ani calculata de la data incetarii calitatii de utilizator.

3.3.    Marketing direct si alte comunicari comerciale

Scop: oferirea de discount-uri, promotii, lansari de produse sau servicii, atat din partea noastra, cat si a colaboratorilor (terte entitati juridice), care au o relatie contractuala cu SEDRA-XP ADVERTISING SRL.

Durata prelucrarii: datele vor fi stocate pe o perioada de pana la 3 ani de la data incetarii calitatii de utilizator sau de indata, in cazul solicitarii excluderii din comunicarile comerciale si de marketing.

SEDRA-XP ADVERTISING SRL poate sterge datele dvs. personale atunci cand considera ca nu mai sunt necesare pentru scopurile in care au fost colectate.

In orice caz, aveti dreptul de a va retrage acordul pentru prelucrare sau de a va opune prelucrarii si, in cazul in care nu exista motive legitime si imperioase pentru prelucrare care sa prevaleze, vom inceta prelucrarea datelor.

 1.      Care este temeiul in baza caruia prelucram datele dvs.?

SEDRA-XP ADVERTISING SRL prelucreaza datele dvs. cu caracter personal in temeiul articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDR – prelucrare in scopuri precontractuale si contractuale, respectiv art. 6 alin. (1) litera c) din GDPR – prelucrarea pentru indeplinirea unor obligatii legale care ii revin operatorului (SEDRA-XP ADVERTISING SRL).

Intrucat majoritatea informatiilor le obtinem direct de la dvs., acestea sunt prelucrate in temeiul articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDR – prelucrare in baza consimtamantului persoanei vizate.

In principal, prelucram

 • Datele dvs. cu caracter personal (altele decat codul numeric personal) pentru a putea incheia sau executa un contract cu dvs., la cererea dvs.. De asemenea, prelucram datele dvs. pentru indeplinirea obligatiilor noastre de arhivare si a obligatiilor de a comunica unor autoritati publice. Totodata, sunt cazuri in care prelucram datele dvs. in temeiul interesului nostru legitim.
 • Datele cu caracter personal cu caracter special (CNP) sunt utilizate exclusiv in cazul unei comenzi ferme, pentru procesul de facturare.
 1.      Care sunt drepturile dvs. cu privire la datele cu caracter personal?

Aveti urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor dvs. personale:

 • Dreptul de acces: Aveti dreptul de a obtine de la noi confirmarea ca datele dvs. personale sunt prelucrate de noi, precum si informatii despre procesarea specifica, cum ar fi: scopurile prelucrarii, categorii de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor cu caracter personal, perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate, daca transferam datele cu caracter personal in strainatate si cum le protejam;
 • Dreptul la rectificare: Aveti posibilitatea de a solicita rectificarea datelor dvs. cu caracter personal in cazul in care identificati ca acestea sunt eronate sau incomplete;
 • Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): In anumite cazuri, aveti posibilitatea de a solicita stergerea datelor cu caracter personal, si anume atunci cand acestea nu mai sunt necesare in raport cu scopurile pentru care au fost colectate, daca va retrageti consimtamantul privind prelucrarea (si nu exista niciun alt motiv legal pentru prelucrare) sau daca va opuneti prelucrarii;
 • Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a obtine transferul catre un alt operator al datelor dvs.pe care le prelucram sau le controlam;
 • Dreptul la opozitie: in anumite situatii, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale de catre noi.
 • Retragerea consimtamantului: In masura in care ati consimtit la prelucrarea Datelor dvs. personale, puteti oricand sa va retrageti consimtamantul, fara a afecta legalitatea procesarii bazate pe consimtamant inainte de retragerea acestuia.
 • Dreptul de a nu fi supus vreunei decizii individuale automate: aveti dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza in mod semnificativ. Un astfel de drept nu poate fi exercitat atunci cand decizia:(i) este necesara pentru incheierea unui contract sau pentru executarea unui contract intre dvs. si SEDRA-XP ADVERTISING SRL ; (ii) este necesara pentru luarea unor masuri adecvate pentru a va proteja drepturile, libertatile si interesele legitime; sau (iii) se bazeaza pe consimtamantul dvs. explicit.
 • Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere: aveti dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal(“DPA”) in legatura cu orice incalcare a drepturilor dvs. cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Datele de contact ale DPA sunt: ​​Bulevardul Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, Cod Postal 010336, Bucuresti, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro. Lista completa a autoritatilor de protectie a datelor din Uniunea Europeana: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en 
 1.      Cum va puteti exercita drepturile cu privire la datele dvs. cu caracter personal?

Anumite drepturi pot fi exercitate direct prin transmiterea unui e-mail la adresa office@s-systems.ro.  Pentru a ne asigura ca persoana care ne contacteaza cu privire la datele  dvs. cu caracter personal sunteti chiar dvs., ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea anterior eliberarii oricarui tip de raspuns cu privire la datele cu caracter confidential, tocmai in scopul de a asigura confidentialitatea tuturor datelor.

De regula, va puteti exercita drepturile gratuit. Cu toate acestea, cererile vadit nefondate, repetitive in mod nejustificat sau excesive pot fi supuse unei taxe.

Facem toate eforturile pentru a raspunde cererii dvs. in termen de o luna de la primirea cererii. Aceasta perioada poate fi prelungita cu inca doua luni, daca este necesar, tinand cont de complexitatea si numarul cererilor, caz in care va vom informa despre orice prelungire si despre motivele intarzierii

 1.      Cui putem dezvalui datele dvs.?

In prezent, SEDRA-XP ADVERTISING SRL dezvaluie datele dvs. cu caracter personal catre:

 •    furnizorii de servicii (actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite de SEDRA-XP ADVERTISING SRL) cu care colaboram pentru servicii administrative, pentru marketing si alti furnizori de servicii (de exemplu, furnizori de servicii IT, servicii de stocare de date, servicii curierat, etc.);
 •    alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre;
 •    contabili, auditori, avocati si alt personal profesionist extern, care vor fi tinuti de obligatii legale sau contractuale de confidentialitate;
 •    autoritatile publice, daca dezvaluirea este necesara pentru a ne conforma cu o obligatie prevazuta de legislatia aplicabila.
 1.      Ce masuri de securitate am implementat?

Luam toate masurile de precautie necesare, avand in vedere natura datelor cu caracter personal si riscurile legate de prelucrarea datelor, pentru a mentine securitatea datelor si, in special, pentru a preveni denaturarea, deteriorarea sau accesul neautorizat al tertilor (protectia fizica a locatiei, proceduri de autentificare cu acces personal, securizat prin identificatori si parole confidentiale, un jurnal de conectare, criptarea sau anonimizarea datelor cu caracter personal, stocarea in medii sigure.

Cu toate acestea, in ciuda eforturilor noastre, nu putem garanta intotdeauna eficacitatea masurilor de securitate implementate si, prin urmare, nu putem garanta securitatea datelor cu caracter personal in orice moment.

 1.      Actualizarea politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Aceasta Politica a devenit aplicabila la data de 01 februarie 2021. Este posibil sa actualizam sau sa modificam aceasta Politica de confidentialitate dupa cum este necesar, urmand a va aduce la cunostinta aceste modificari. Cu toate acestea, va recomandam sa consultati din timp in timp aceasta pagina daca doriti sa fiti informat despre modalitatea in care datele dvs. sunt colectate si protejate.

Pentru a solicita mai multe detalii cu privire la masurile luate pentru a va proteja informatiile personale in cazurile mentionate mai sus, ne puteti contacta la orice moment, la adresa office@sedra.ro